Dưa chuột và cam quýt: Cam quýt sản sinh vitamin C, nhưng dưa chuột lại phân giải hết. kết hợp 2 thứ sẽ làm giảm giá trị dinh dưỡng vốn có.  

Bạn sẽ hại cả gia đình nếu còn nấu dưa chuột theo cách này

Dưa chuột và cần tây: Làm giảm lượng vitamin C cần tây cung cấp.  

Bạn sẽ hại cả gia đình nếu còn nấu dưa chuột theo cách này

Dưa chuột và ớt: Làm giảm giá trị dinh dưỡng vốn có.  

Bạn sẽ hại cả gia đình nếu còn nấu dưa chuột theo cách này

Dưa chuột và súp lơ: Phá hủy các dưỡng chất súp lơ cung cấp.  

Bạn sẽ hại cả gia đình nếu còn nấu dưa chuột theo cách này

Dưa chuột và rau chân vịt: Làm giảm giá trị dinh dưỡng vốn có.  

Bạn sẽ hại cả gia đình nếu còn nấu dưa chuột theo cách này

Dưa chuột và đậu phộng: Dễ gây tiêu chảy.  

Bạn sẽ hại cả gia đình nếu còn nấu dưa chuột theo cách này

 

(Theo Minh Châu/ Khám phá)